TE MAUNGĀRONGO – School Creed

(Dedicated to Taumau Tawera of Dear memory) 

Te Maungarongo, tau mai ki te kura nei     

Te arohanui, kia pumau                          

Matemateaone kia tipu e                                 

Mo te ira tangata                                              

Mo te koiora                                                      

Me te Atua                                               

Kia maumahara                                                 

Tu he papakainga nui                                       

I te kaha o te ringa mahi …

Kia manawanui

Kia kaha

Kia maia

Tatou o TAWERA nei

Te Maungarongo – kia tau